Ajankohtaista

Liity Whatsappin hirviporukka -ryhmään. Whatsapp on ilmainen ja kaikille älypuhelimille saatavissa oleva pikaviesti -applikaatio. Jos et ole vielä mukana, niin liity hirviporukan Whatsapp -ryhmään. Pysyt paremmin ajan tasalla hirviporukan tapahtumista. Hirvijohtaja Mikko Liukkonen hoitaa ryhmää eli pyydä Mikolta liittymistä.

Suurpetoyhdyshenkilönä toimii Jukka Kohvakka (050 543 1731). Ilmoittakaa kaikki havainnot suurpedoista Jukalle, joka kirjaa ne edelleen Tassu -järjestelmään.

Seuran tilinumero on FI1050420020008313

Kyrönpellon ampumaradan käyttö. Haukivuoren eräveikot ry:n jäsenet voivat käyttää Kyrönpellon ampumarataa. Alue on sotilasaluetta. Ratoja käyttävät reserviläisjärjestöt, ampuma- ja metsästysseuroihin kuuluvat henkilöt, joista on toimitettu allekirjoitetut jäsenluettelot sähköpostilla komendantin toimistoon on oikeus liikkua ja käyttää Kyrönpellon ampumaradan aluetta ampumaharrastuksiin vallitsevan johtosäännön mukaisesti. Henkilön on pidettävä mukana virallinen henkilötodistus tai ajokortti, josta henkilö voidaan tunnistaa tarkastusten yhteydessä. Seuroihin kuulumattomille henkilöille ei myönnetä kulkulupia Kyrönpellon alueelle, mutta alueelle voi tulla ampumaan sellaisen henkilön vieraana, jolla on oikeus ampumaratojen käyttöön. Määräysten rikkomisesta seuraa ampujan luvan peruuttaminen, joko määrä-ajaksi tai kokonaan. Lisäksi aselain mukaan määräysten rikkomisesta tai turvallisuuden vaarantamisesta ilmoitetaan poliisille. Aluetta valvovat varuskunnan vartion henkilöstö sekä varuskunnan palkattu henkilöstö. TOIMINTAOHJEET AMPUJILLE. Kyrönpellon puomit avataan klo 08:00 mutta puomi pidetään kiinni ilman lukitusta. Puolustusvoimien ammunnat ja toiminnat ovat aina etusijalla. Poikkeuksena etukäteen hyväksytyt kilpailut, jotka ammutaan hyväksytyn anomuksen mukaan. Jos radalla ei ole puolustusvoimien henkilöstöä ampumassa voi päivisin kulkuoikeuden omaava henkilö ampua radoilla. Päivisin ampumaan tulevat henkilöt ilmoittautuvat Kyrönpellon puomilla ennen puolustusvoimien alueelle tuloa kenttäjohtajan apulaiselle numeroon 04 552 974 06 90. Ilmoituksella kirjataan kuka tulee, mistä seurasta ja monta henkilöä on mukana ampumassa. Ilmoituksen jälkeen voi tulla alueelle aukaisemalla puomin, puomi laitetaan kiinni, kun on tultu alueelle sisään. Ampumaratojen käyttäjien on noudatettava seuraavia ohjeita: maalilaitteita ja tauluja on käsiteltävä niitä vahingoittamatta, maalitaulut asetetaan aina vallia vasten tai siihen osoitettuun maalitaulun paikkaan vallin luona, ampujien on siivottava jälkensä, kerättävä hylsyt ja toimitettava roskat radoilla oleviin roska-astioihin,ammutut laukaukset on kirjattava seurantataulukkoon, osa tauluista on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön näitä tauluja ei saa käyttää.